کد خبر: 152
در 3 ماهه سوم سال‌جاری:
بیش از 108 هزار نفر از خدمات مشاوره‌ای تأمین‌اجتماعی استان کرمان بهره‌مند شدند
مدیرکل تأمین‌اجتماعی کرمان گفت: در سه‌ماهه سوم سال 91 تعداد 108 هزار و 502 نفر از خدمات مشاوره‌ای این اداره کل بهره‌مند شدند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، زمانی‌فر با بیان این مطلب خاطرنشان کرد: از این تعداد 107 هزار و 517 نفر در حوزه بیمه‌ای و 650 نفر در حوزه درمانی مشاوره و اطلاعات لازم را دریافت نموده‌اند.
وی افزود: در مدت یادشده، در بخش بیمه‌ای، گروه اقتصادی و برنامه‌ریزی با تعداد 37 هزار و 877 نفر و بخش درآمد با 11 هزار و 438 مراجعه‌کننده، به ترتیب بیشترین و کمترین دریافت‌کنندگان مشاوره بودند.
زمانی فر اظهار داشت: همچنین در بخش امور بیمه‌شدگان تعداد 25 هزار و 954 نفر، در بخش مستمری‌ها، 15 هزار و 842 نفر و در گروه نامنویسی و حساب‌های انفرادی، 16 هزار و 406 نفر، خدمات مشاوره‌ای دریافت نمودند.
وی با اشاره به ارائه خدمات مشاوره‌ای در بخش درمان گفت: در مدت یادشده نیز تعداد 519 نفر در بخش درمان مستقیم و 131 نفر در بخش درمان غیرمستقیم مشاوره لازم را دریافت کردند.