کد خبر: 194
مدیردرمان تأمین‌اجتماعی استان همدان خبر داد:
کسب عناوین برتر ارزشیابی حاکمیت بالینی توسط بیمارستان‌های تأمین‌اجتماعی همدان
مدیردرمان تأمین‌اجتماعی استان همدان از کسب عناوین برتر بیمارستان‌های تأمین‌اجتماعی این استان در ارزشیابی حاکمیت بالینی خبر داد.

به گزارش اداره‌ کل روابط عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، دکتر علیرضا صفری استقرار سیستم حاکمیت بالینی را اقدامی در راستای ارتقاء کیفیت خدمات درمانی ارزیابی کرد و گفت:‌ بیمارستان‌های آتیه همدان و دکتر غرضی ملایر به عنوان دو بیمارستان ملکی تأمین‌اجتماعی بخش قابل‌توجهی از خدمات درمانی موردنیاز بیمه‌شدگان را تأمین می‌کنند.
دکتر صفری خدمات درمانی ارائه شده به بیمه‌شدگان تأمین‌اجتماعی استان همدان را مطلوب و رو به توسعه دانست و گفت: طبق ارزیابی به عمل آمده توسط دانشگاه علوم پزشکی همدان بیمارستان‌های تأمین‌اجتماعی آتیه و دکتر غرضی به ترتیب رتبه‌های اول و دوم را در بین 21 بیمارستان دولتی و غیردولتی استان کسب کردند.
وی ادامه داد: با ارزیابی مجدد انجام شده از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز بیمارستان آتیه همدان موفق شد مطابق با ملاک‌های ارزیابی دومین جشنواره کشوری حاکمیت بالینی مجوز ورود به این جشنواره را به دست آورد.