کد خبر: 196
هموار نمودن امور اجرایی در حوزه مالی، سبب تولیدارزش می‌شود
معاون اداری و مالی سازمان تأمین‌اجتماعی بر مستندسازی دانش سازمان تأکید کرد و گفت: در تمام نقاط کشور باید به شکل واحد و یکسان عمل نمود.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، دکتر علیرضا رخشنده‌رو در همایش تخصصی معاونین اداری و مالی، رؤسا و کارشناسان ارشد مالی ادارات‌کل و مدیریت‌های درمان تأمین‌اجتماعی سراسر کشور که به مدت دو روز در بندرانزلی برگزار شد، وظیفه اساسی مالی را تطبیق خرید با قانون برشمرد و بر مستندسازی دانش سازمانی و یکسان عمل نمودن امور تأکید کرد.
وی افزود: چنانچه حوزه مالی به عنوان سدی در مسیر کار تلقی شود، یک ضدارزش است و هنگامی که کارشناسان این بخش برای هر تصمیم و برنامه مدیریت راهکاری داشته باشند و امور اجرایی را هموار نمایند، سبب تولید ارزش می‌شود.
رخشنده‌رو تأمین کیفیت را بخش متمایزکننده در واژه کمترین قیمت متناسب در مناقصات برشمرد و خواستار حرکت سازنده به منظور نتیجه‌گرا نمودن همایش‌ها شد.
وی با تأکید بر استفاده مطلوب از فرصت خدمت، عدم استفاده درست از وقت، وجه و امکانات را به منزله ناشکری نعمات و فرصت‌ها تعبیر نمود.
همچنین مدیرکل بودجه و تشکیلات سازمان تأمین‌اجتماعی در این همایش، تأکید بر مدیریت عملکرد را اساس نسل سوم نظام‌های بودجه‌ریزی دانست و گفت: سودمندی، قابل درک و معتبر بودن ویژگی اساسی شاخص‌ها در بودجه‌ریزی است.
طیبه فرهت‌نیا فرهنگ‌سازی، آموزش و توانمندسازی در سطوح مختلف را از ضروریات اجتناب‌ناپذیر این حوزه معرفی نمود.