printlogo


کد خبر: 148تاریخ: 1391/11/3 09:43
هرگونه تغییر در ماهیت تأمین‌اجتماعی عوارض نامطلوبی دارد
مدیرکل تأمین‌اجتماعی استان گلستان:
هرگونه تغییر در ماهیت تأمین‌اجتماعی عوارض نامطلوبی دارد
مدیرکل تأمین‌اجتماعی استان گلستان گفت: هرگونه تغییر در ساختار و ماهیت تأمین‌اجتماعی عوارض نامطلوبی دارد و این سازمان با درنظر گرفتن عملکرد مطلوب خود در بهترین وضعیت قرار دارد.

به گزارش اداره‌کل روابط عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، حسین امیری با بیان این مطلب افزود: هم‌اکنون سازمان تأمین‌اجتماعی با رویکردهای برنامه‌ای و اجرایی نوین خود توانسته است رضایت بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران را در سطح بالایی به دست آورد، مطالبات خود را به طور کامل از دولت دریافت کند و با افزایش میزان وصولی و خلق منابع جدید گام‌های بزرگی در راه دوام و قوام خود بردارد.
وی اظهار داشت: اصلاح و توسعه کمی و کیفی سطح خدمات در راستای رضایت‌مندی بیشتر مشتری و توسعه و ترویج فرهنگ بیمه‌ای نقش مهمی در گسترش تأمین‌اجتماعی دارد.
وی تصریح کرد: بازنگری در نرخ حق‌بیمه، ساختار مستمری‌ها و چگونگی انطباق آن با شاخص‌های زندگی، چگونگی ساختار منابع و مصارف سازمان، ساختار برقراری مستمری، بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان و نیز ساختار جمعیتی طبقات افراد تحت حمایت سازمان از جمله راهکارهای اصلاح و توسعه خدمات است.
مدیرکل تأمین‌اجتماعی گلستان گفت: بازنگری در تشکیلات حوزه مطالبات بیمه‌ای، یکسان‌سازی نرخ حق‌بیمه، پرهیز از بخشی‌نگری و توسعه وفاق و همدلی سازمانی، درآمدی کردن فعالیت مؤسسه حسابرسی، اجرایی کردن واقعی ماده 40 قانون تأمین‌اجتماعی، بازنگری بخشنامه ماده 12 درآمد و نیز توسعه اطلاع‌رسانی و تبلیغات برای بسط فرهنگ بیمه و بیمه‌پردازی راهکارهای جدید خلق منابع درآمدی سازمان هستند.
وی افزود: عدم اجرای دقیق قوانین و مقررات، افزایش میزان مطالبات معوق، عدم تعادل در حفظ ارزش ذخایر، افزایش ضریب وابستگی یا خروج زیاد و ورودی کم، تولید درمان، افزایش نرخ بیکاری و تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی از جمله چالش‌های موجود و عوامل عدم توسعه تأمین‌اجتماعی است.
وی اظهار داشت: افزایش وصول حق‌بیمه، وجود کارکنان متعهد و باتجربه، امکان واگذاری بسیاری از فعالیت‌های اجرایی و مزیت پرداختی‌های تعهدات بلندمدت سازمان نسبت به کشورهای دیگر از جمله نقاط قوت در فرایند مصارف تأمین‌اجتماعی است.
مدیرکل تأمین‌اجتماعی استان گلستان تصریح کرد: اهداف متعالی تأمین‌اجتماعی همگام و همراه با اهداف کلان اقتصادی و اجتماعی کشور بوده و در سالی که به نام تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی مزین شده، مقارن با تحولات ساختاری و جهش سازمانی تأمین‌اجتماعی در عرصه خدمات‌رسانی به قشرهای کم‌درآمد جامعه شده است.
 


لینک مطلب: http://en.tamin.ir/News/Item/148/2/148.html