printlogo


کد خبر: 171تاریخ: 1391/10/25 09:21
سازمان تأمین‌اجتماعی، گسترده‌ترین نهاد در عرصه نظام بیمه‌های اجتماعی محسوب می‌شود
سازمان تأمین‌اجتماعی، گسترده‌ترین نهاد در عرصه نظام بیمه‌های اجتماعی محسوب می‌شود
مدیرکل تأمین‌اجتماعی استان خوزستان گفت: تأمین‌اجتماعی با بیش از نیم‌قرن سابقه فعالیت و به واسطه بیشترین ارتباط با بدنه جمعیتی کشور، گسترده‌ترین نهاد در عرصه نظام بیمه‌های اجتماعی محسوب می‌شود.

به گزارش اداره ‌کل روابط عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، علی ترکاشوند در همایش سراسری امور نامنویسی و حساب‌های انفرادی تأمین‌اجتماعی سراسر کشور که به مدت دو روز در آبادان برگزار شد، ضمن بیان این مطلب خاطرنشان کرد: واحد نامنویسی و حساب‌های انفرادی، پایگاه ورود اطلاعات بیمه‌شده است و از جایگاه ویژه‌ای در سازمان تأمین‌اجتماعی برخوردار است.
وی حذف کاغذ در درخواست‌های سوابق بین شعب سراسر کشور، چگونگی اجرای مواد قانونی 183 و 148 قانون کار، بحث و تبادل نظر درخصوص نامنویسی متمرکز و به روزرسانی کدینگ مشاغل و فعالیت در سیستم و اتوماسیون را از اهم موارد بحث و بررسی در این همایش برشمردند.

 


لینک مطلب: http://en.tamin.ir/News/Item/171/2/171.html